Pauze?!

24-08-2018

In de arbeidstijdenwet is beschreven dat medewerkers recht hebben op pauze en rusttijd tussen diensten door. Rust is belangrijk. Helaas is het in drukke sectoren soms erg moeilijk om pauze te nemen. Welke regels zijn er nu eigenlijk?

De Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet geeft, zoals de naam al zegt, regels voor werk- en rusttijden voor medewerkers. De Arbeidstijdenwet geldt voor alle medewerkers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Medewerkers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdige medewerkers (medewerkers onder de 18 jaar) en volwassenen. Daarnaast wordt er voor werk- en rusttijden onderscheid gemaakt in de duur per dag en de duur per week. Het belangrijkste doel van de regels in deze wet is de bescherming van medewerkers. Voldoende rust is noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid.

Pauze

Onder pauze wordt het volgende verstaan: een periode van ten minste 15 minuten waarmee het werk tijdens de dienst wordt onderbroken en de medewerker geen enkele verplichting heeft ten aanzien van het werk. Dit betekent dat wanneer je in jouw pauze toch werk moet doen, bijvoorbeeld de telefoon opnemen, dit in beginsel niet als pauze kan worden aangemerkt.

In de cao recreatie en cao zwembaden is opgenomen dat je als medewerker na 5,5 uur recht hebt op een pauze van een half uur. In de Arbeidstijdenwet staat dat je bij een dienst van meer dan 10 uur, recht hebt op een pauze van 45 minuten. Deze mag worden opgesplitst in pauzes van elk 15 minuten. De pauze is eigen tijd en geen werktijd en krijg je in principe niet doorbetaald. Een pauze van minder dan 15 minuten wordt tot de werktijd berekend.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je bij een dienst van meer dan 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 minuten. Ook in dit geval mag de pauze ook worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Je kunt in overleg met je werkgever en collega’s bepalen op welk tijdstip je pauze hebt. 

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.