Werken tijdens feestdagen. Hoe zit dat?!

12-10-2018

In de recreatie komt het veel voor dat je als medewerker moet werken op feestdagen. Dit kunnen vaak de drukste dagen van het jaar zijn. In de cao recreatie is een regeling opgenomen voor het werken op feestdagen. Indien de cao recreatie van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst en je werkt op een erkende feestdag, dan kom je in aanmerking voor compensatie.

De compensatieregeling uit de cao geldt voor het werken op erkende feestdagen. De erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, bevrijdingsdag in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

De compensatie volgens de cao recreatie

Voor het werken op een feestdag tussen 02.00 uur en 02.00 de volgende dag ontvang je een vergoeding. In eerste instantie krijg je voor elk gewerkt uur een uur vervangende vrije tijd. Heb je bijvoorbeeld 8 uur gewerkt met eerste Kerstdag? Dan krijg je 8 extra vrije uren. De compensatieregeling geldt niet voor de hulpkracht. Wanneer er mogelijk meerdere toeslagen van toepassing zijn (bijvoorbeeld ook een zondags- of nachttoeslag), dan geldt alleen de hoogste toeslag.

De compensatie uren worden maandelijks of per periode verantwoord (afhankelijk van de urenadministratie van je werkgever). Uren die niet binnen die periode worden gecompenseerd, moeten uiterlijk in de zes maanden daarna worden opgenomen. Lukt dat niet, dan worden ze in de zevende maand uitbetaald. De uren voor het werken op een feestdag worden tegen 100% uitbetaald. Op verzoek van de medewerker kunnen deze uren ook blijven staan. Daarnaast kan je samen met je werkgever afspraken maken over het uitbetalen van de vergoeding.

Het bedrijf is met de feestdagen gesloten

Je werkgever mag jou op twee erkende feestdagen per kalenderjaar niet inroosteren. Heb je als full- of parttimemedewerker vaste werkdagen afgesproken? Wanneer de feestdag op jouw vaste werkdag valt en het bedrijf waar je voor werkt gesloten is met de feestdag, heb je recht op een vrije dag met behoud van loon. Als je geen vaste werkdagen hebt afgesproken, wordt er gekeken naar je gewerkte dagen over de afgelopen zes maanden.

Een flexitimer die in een periode van zes maanden of langer op dezelfde dagen wordt ingeroosterd, kan ook een beroep op het bovenstaande doen.

Bovenstaande regeling is niet van toepassing op de hulpkracht.

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.