Volg jij een opleiding via je werkgever?

30-11-2018

In de recreatie ben je natuurlijk nooit echt uitgeleerd. Ook al heb je je diploma’s, regels veranderen voortdurend en je wilt natuurlijk ook op de hoogte blijven van innovatieve ontwikkelingen. Niet iedereen kan keer op keer een cursus of opleiding betalen en deze volgen in eigen tijd. Sinds 1 juli 2015 is daar een wettelijke oplossing voor gekomen: de scholingsplicht. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om een noodzakelijke cursus of opleiding die nodig is voor de uitoefening van de functie voor hun personeel mogelijk te maken en te financieren. Je kunt jouw werkgever dus verzoeken om jou een belangrijke cursus te laten volgen!

De scholingsplicht is ook van belang bij disfunctioneren of boventalligheid. Je moet bijvoorbeeld de kans krijgen om je te verbeteren of je om te scholen zodat je een andere functie kunt uitoefenen.

In de cao recreatie is in artikel 27 een afspraak gemaakt voor het volgen van een EHBO-cursus. Daarnaast mag je eenmaal per jaar een tegemoetkoming voor een cursus vragen voor maximum € 400,- via een erkend opleidingsinstituut. Eenzelfde regeling is in artikel 22 van de cao zwembaden  opgenomen. Artikel 25 van de cao dagrecreatie bevat een regeling voor scholing en educatief verlof. Hierin is onder andere vermeld dat je werkgever een bedrag moet reserveren voor de ontwikkeling van personeel.

Verplicht of niet verplicht

Er kan onderscheidt gemaakt worden in een verplicht en onverplicht gestelde cursus of opleiding. Wanneer je werkgever jou verplicht om in het kader van jouw functie een cursus of opleiding te volgen, kan dit in principe als werktijd worden aangemerkt. Een verplicht gestelde cursus kun je niet zomaar weigeren. Uiteraard moet het dan wel om een redelijk voorstel gaan. Wat als redelijk gezien kan worden zal afhangen van de omstandigheden. Wil je zelf graag een cursus volgen of stelt je werkgever je in de gelegenheid een cursus te volgen, maar is dit niet verplicht? Dan is de tijd die je kwijt bent aan de cursus geen werktijd. Het gaat hier om een eigen vrijwillige keuze.

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.