Wat is zorgverlof?

01-02-2019

Iedereen zal het waarschijnlijk wel eens meemaken; een naaste is ziek en heeft verzorging nodig. Hierbij denk je in eerste instantie aan je partner of kinderen. Maar het kan ook zijn dat een goede vriend verzorging nodig heeft. Wat is er dan geregeld voor jou als medewerker om verzorging te bieden als dat nodig is?

In veel situaties is het denkbaar dat je zorgverlof opneemt. Zorgverlof is bijzonder verlof dat je kunt opnemen wanneer iemand verzorging nodig heeft. Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Om het verlof te kunnen opnemen, gelden een aantal voorwaarden. De wettelijke regeling ziet er als volgt uit.

Kortdurend zorgverlof

Je kunt een beroep doen op kortdurend zorgverlof in verband met de noodzakelijke verzorging van een naaste. Hierbij gaat het om een partner, (pleeg)kind, een bloedverwant in eerste (bijvoorbeeld moeder) of tweede (bijvoorbeeld broer) graad, iemand die bij je in huis woont (deel uitmaakt van de huishouding) en voor de persoon met wie je op een andere wijze een sociale relatie hebt. Of je een sociale relatie met iemand hebt, zal afhangen van de specifieke situatie. Voor familieleden kan dus ook zorgverlof worden aangevraagd.

Het moet wel altijd om noodzakelijke verzorging gaan, dit betekent dat zal worden nagegaan of jij de aangewezen persoon bent die de verzorging moet geven. Je werkgever mag om bewijs vragen.

De duur van het verlof per jaar bedraagt maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Heb je een contract van 38 uur, dan mag je maximaal 76 uur verlof opnemen. De opname van het verlof dien je zo spoedig mogelijk bij je werkgever te melden, doe dit altijd schriftelijk. Bij de aanvraag geef je ook meteen aan op welke manier je het verlof wilt opnemen, bijvoorbeeld één dag per week of twee weken aansluitend. Gedurende het zorgverlof ontvang je 70% van jouw loon. 

Langdurend zorgverlof

Aansluitend op het kortdurende zorgverlof kan er langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Dit is wel zonder loondoorbetaling. Dit verlof kan worden opgenomen voor een zieke (levensbedreigend) of hulpbehoevende naaste. Dit zijn de personen waarvoor je ook kortdurend zorgverlof kunt aanvragen.  In een jaar kan je maximaal zesmaal de arbeidsduur per week opnemen. Je dient dit ten minste twee weken van te voren schriftelijk te melden bij je werkgever. Ook hier geef je meteen de reden en wijze van opname aan.

Voor zowel het kort- als langdurende zorgverlof geldt dat de werkgever het verzoek niet zomaar kan afwijzen. Dit mag alleen wanneer het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt.

Van de wettelijke regeling kan in een cao worden afgeweken. Dit kan zowel ten voor- als ten nadele van de medewerker worden gedaan. Het is dus altijd van belang om de toepasselijke cao te raadplegen. In de cao catering is de duur van het zorgverlof aangepast. Je hebt als medewerker recht op 30 dagen zorgverlof op jaarbasis. Hiervan zijn acht dagen doorbetaald. De eerste drie dagen voor 95% en de overige vijf dagen voor 70%.

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.