Cao-onderhandelingen verlopen redelijk vlot

21-02-2017

Werkgevers (RECRON) en vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en FNV Recreatie) hebben maandag 20 februari jl. voor het eerst aan de onderhandelingstafel gezeten om over een nieuwe cao (verblijfs)recreatie te praten. Beide partijen kregen de gelegenheid hun voorstellen toe te lichten. Er is direct al enige vooruitgang geboekt, maar partijen moeten het nog wel eens worden over o.a. de looptijd en loonparagraaf.

Lonen en looptijd

Werkgevers hebben een voorstel van een cao met een looptijd van anderhalf jaar (1 juli 2017 tot 1 januari 2019) en hebben een loonbod op tafel gelegd van 1,25% per 1 januari 2018 en 0,75% per 1 oktober 2018. Geen minimum verhoging in euro’s zoals vakbonden voorstellen en ook geen afspraak over het invoeren van een 13e maand.

Vakbonden zijn best bereid om een cao voor anderhalf jaar af te spreken, maar dan moet er wel een beter loonbod van werkgevers komen. Vakbonden stellen voor de lonen per 1 juli 2017 te verhogen met 1% en per 1 januari 2018 met 2,25%.

De werkgevers bleken niet bereid om een minimumvergoeding van € 35 per dag bij de consignatieregeling (=bereikbaar zijn) in de cao op te nemen. Er is volgens werkgevers een diversiteit aan regelingen en er ligt daarin ook al een rol voor de OR. Vakbonden vinden dat een minimumvergoeding hiermee prima samengaat.

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden

Over onderstaande onderwerpen hebben is afgesproken dat we die bij de modernisering van de cao verder gaan uitwerken.

Toeslagregeling

Betere afspraken over vrije (feestdagen), een gelijke regeling voor iedereen. Zeggenschap van medewerkers over het compenseren van de tijd-voor-tijdregelingen, dus bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen wanneer je je uren opneemt.

Interpretaties

Meer duidelijkheid over wat parttime, overuren, meeruren, compensatie-uren nou precies betekenen in de cao, zodat het eenduidig is en er niet meer over gesteggeld wordt.

Werkgelegenheid

Aandacht voor de mismatch, omdat aan de ene kant de werkloosheid onder jongeren hoog is, terwijl bedrijven juist graag jongeren in dienst willen nemen. Maar ze zeggen dat ze ze niet kunnen vinden. Dat moet opgelost worden.

Duurzame inzetbaarheid

Het ontwikkelen van vitaliteitsbeleid voor oudere werknemers. Ons voorstel: geef werknemers van 60 jaar de keuze om 80% te werken tegen 90% van het loon met 100% pensioenopbouw (de 80-90-100-regeling).

Minder weekenden vrij?
 

De werkgevers brachten in om het recht van werknemers op 17 maal een vrije weekend per jaar in 5 jaar af te bouwen naar 7 weekenden per jaar. Ze stelden dat vooral jongeren graag in het weekend werken. Wij zien de noodzaak hiervan niet in. Als (jongere) werknemers meer weekenden willen werken, dan staat ze niks in de weg. Want het betreft een recht op 17 vrije weekenden per jaar, niet een plicht. Dus wanneer een werknemer minder weekenden vrij wil zijn, dan kan dat gewoon.

De volgende cao-onderhandeling staat gepland op woensdag 8 maart.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.