Weinig voortgang in cao-onderhandelingen

10-03-2017

Werkgevers (RECRON) en vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en FNV Recreatie) hebben woensdag 8 maart jl. voor de tweede keer aan de onderhandelingstafel gezeten om over een nieuwe cao recreatie te praten. Er is echter weinig voortgang geboekt. Partijen hebben nog een lange weg te gaan. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Veel punten worden naar de modernisering van de arbeidsvoorwaarden doorgeschoven. 

Loon en Looptijd


Werknemers houden, gelet op wat er nu aan afspraken ligt in relatie tot het loonbod van werkgevers, vast aan een looptijd van 1 jaar. Werknemers zijn wel bereid om een langere looptijd af te spreken, maar dan moeten er materieel én kwalitatief wel betere afspraken worden gemaakt. Werknemers stellen een looptijd van 1 jaar en een loonsverhoging van 2,25% per 1 januari 2018 voor.

Werkgevers blijven bij hun voorstel om een cao af te sluiten van 1,5 jaar en wil haar nek bij haar achterban uitsteken om per 1 januari 2018: 1,75% en per 1 oktober 2018: 0,5% loonsverhoging af te kunnen spreken. Werknemers verwachten niet dat de achterban hiermee zal instemmen en geven de werkgevers in overweging om meer mandaat te vragen.

Vrije feestdagen 


Werknemers vinden het niet fair dat de ene werknemer wel wordt doorbetaald op een feestdag, wanneer hij/zij niet hoeft te werken, terwijl bij de andere werknemer de feestdag als een reguliere vrije dag wordt ingeroosterd. Waardoor hij/zij niet wordt doorbetaald op de feestdag. Deze oneerlijkheid wenst werkgeverszijde niet te bespreken en wil dit ook niet meenemen naar de bespreking van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden

Consignatieregeling 


Werkgevers willen hier geen verdere afspraken over maken. Er is binnen de bedrijven een grote diversiteit  aan regelingen. Werkgevers horen het graag als er bij een bedrijf toch consignatiediensten zijn, zonder dat hiervoor een goede financiële regeling is getroffen. In dat geval zal werkgeverszijde haar leden daarop aanspreken. Probleem blijft echter dat er in de cao niet is bepaald wat een goede financiële regeling is.

Vrije weekenden 


Voor werkgevers hoeft hierover nog geen afspraken over worden gemaakt, maar willen dit mee nemen in de bespreking van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Werknemers willen best spreken over de werktijden, maar niet over het voorstel van werkgevers. Het is een recht van de werknemer en hiervan hoeft geen gebruik te worden gemaakt. 

Op dinsdag 21 maart als partijen voor de derde keer gaan onderhandelen, zullen werkgevers met een reactie komen. De cao commissie van FNV Recreatie komt dinsdag 14 maart bijeen om over het verdere vervolg van de onderhandelingen te praten.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.