Young & United & FNV: Er kunnen de komende 4 jaar 1 miljoen vaste banen bij

08-10-2018

Vandaag op World Day for Decent Work ruim 700 mensen mee in de Mars voor Zekerheid door Rotterdam. Jong en oud kwam in actie voor meer zekere contracten. De demonstranten willen dat er 1 miljoen vaste banen komen.

Volgens berekeningen van FNV en Young & United zijn er 1 miljoen onzekere banen voor structureel werk in Nederland die omgezet kunnen worden naar vast. FNV vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ‘Mensen in draaideurconstructies, schijnzelfstandigen, uitzendkrachten die voor structureel werk worden ingezet, payrollers en mensen met contracten zonder zekere uren, moeten allemaal een fatsoenlijk contract met toekomstperspectief kunnen krijgen. De economie trekt aan, dus juist nu moet het kunnen.’

Eén miljoen banen

FNV berekende dat er nu ruim één miljoen banen voor structureel werk zijn, maar waar flexibele krachten op worden ingezet. Zakaria Boufangacha: ‘ Daarom pleiten wij ervoor om die mensen de komende vier jaar een baan met zekerheid te geven. We hebben het niet over werkenden die worden ingezet bij piek en ziek. We hebben het over de honderdduizenden met een jaarcontract, die moeten niet weer een jaar verlenging krijgen, maar gewoon in vaste dienst komen. De werkenden die al jaren een contract zonder een vast aantal uren hebben, die moeten inmiddels weten waar ze aan toe zijn. Of alle uitzendkrachten die jaar in, jaar uit naar hetzelfde werk gaan, tegen hun opdrachtgevers zeggen we: neem ze zelf in dienst’.

Toekomstperspectief

Flexibilisering is niet alleen voor werknemers een probleem: het ontwricht ook de samenleving en de economie. Een groeiend leger flexwerkers is nergens voor verzekerd en bouwt geen pensioen op. ‘Flexibilisering is een keuze van werkgevers en een trend waarbij werknemers uitsluitend worden gezien als een kostenpost in plaats van kapitaal. Nu het economisch weer beter gaat, is het tijd voor een stabilisering van de basis van onze samenleving. Huishoudens moeten meer te besteden hebben en mensen moeten weer toekomst perspectief hebben. Werkgevers en opdrachtgevers moeten de kosten van flexibiliteit dragen en niet de werkenden’, zegt Boufangacha.

Afspraken maken

Het terugdringen van de flexibilisering staat hoog op de agenda van FNV. Op steeds meer plekken maken we goed afspraken hierover. Ook over het omzetten van tijdelijke contracten naar vast. Het moet weer normaal worden om je werknemers te zien als een wezenlijk onderdeel van het succes van bedrijven en ze daarvoor de gevraagde zekerheid en continuïteit te bieden.
FNV roept werkgevers op om andere keuzes te maken, en de politiek om de financiële prikkels om voor flex te kiezen verder in te perken. Zo kunnen die 1 miljoen vaste banen er komen.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.