Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Alles over vakantiegeld, en wat te doen als je werkgever het niet of later wil uitbetalen

03-06-2020

Het kan zijn dat je nog geen vakantiegeld hebt gekregen, omdat je werkgever het later wil uitbetalen door de coronacrisis, of zegt dat hij het helemaal niet gaat uitbetalen door financiële problemen. In dit artikel leggen we uit wat vakantiegeld is, hoeveel je zou moeten krijgen, per wanneer en wat je kunt doen als je het niet op tijd krijgt uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld?

Ben je werknemer, dan bedraagt je vakantiegeld 8% van je loon dat je in een vakantiejaar (1 juni t/m 31 mei) hebt verdiend. In de recreatie gaat het om toeslagen, eventuele gratificaties en beloning in natura die niet zijn inbegrepen. Je vakantiegeld krijg je netto betaald, net als je loon. De belasting is er dus al vanaf.

Wanneer krijg je vakantiegeld uitbetaald?

Vakantiegeld krijg je jaarlijks uitbetaald. Je werkgever reserveert hier maandelijks een apart bedrag voor dat je kunt terugvinden op je loonstrook. Als je in de catering werkt moet je werkgever uiterlijk in de maand mei je vakantiegeld uitbetalen. Val je onder de horeca of recreatie cao dan is dat uiterlijk in de maand juni.

Soms krijg je het vakantiegeld bij iedere loonbetaling uitbetaald. Bijvoorbeeld als je oproepkracht bent of vakantiewerk doet. Dit mag alleen als het in je arbeidsovereenkomst staat. Ga je uit dienst, dan wordt het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd samen met de rest van de eindafrekening uitgekeerd.

Problemen door coronacrisis

Door de coronacrisis zijn veel werkgevers in de financiële problemen gekomen. Veel werknemers hebben zich bij ons gemeld en aangegeven dat hun werkgever het vakantiegeld daardoor niet kan uitbetalen, de betaling ervan wil spreiden of de uitbetaling wil uitstellen en het dus pas later dit jaar wil uitbetalen.

Moet je daarmee akkoord gaan?

Nee, dat hoef je niet. Er zijn duidelijke afspraken over betaling van vakantiegeld gemaakt in jouw cao die ook gewoon blijven gelden tijdens deze coronacrisis. Daarnaast is het zo goed als zeker dat je werkgever aanspraak heeft gemaakt op de NOW-regeling(en), zie ook pagina 4 tot en met 8. Als hij dat heeft gedaan en subsidie heeft ontvangen, dan zit hier ook een opslag bij voor de opbouw van je vakantiegeld over de periode dat de subsidie wordt verstrekt. Het vakantiegeld over de andere maanden waarover de werkgever geen subsidie heeft gekregen of krijgt, is hij ook aan jou verschuldigd en heeft je werkgever maandelijks apart gezet. Het tijdig en volledig betalen van het vakantiegeld zou daarom niet tot problemen hoeven te leiden.

Wat kun je doen als je je vakantiegeld niet op tijd krijgt uitbetaald?

Is jouw werkgever te laat met het uitbetalen van vakantiegeld, vraag je werkgever dan eerst naar de reden. Misschien is er iets misgegaan met de overboeking of verkeert hij in financiële problemen? Stel dat je werkgever antwoordt met de vraag of hij jouw vakantiegeld later of gespreid mag uitbetalen omdat hij het nu even niet kan, dan is het aan jou om te bepalen of je daarmee instemt. Je kan hier niet toe verplicht worden, de cao-bepalingen blijven immers overeind. Kies je ervoor om wel akkoord te gaan met uitstel van betaling of met gespreid betalen van vakantiegeld, omdat je bijvoorbeeld loyaal wilt zijn aan je werkgever of de ‘pijn’ van deze crisis samen wilt delen, zorg er dan in ieder geval voor dat je hierover goede schriftelijke afspraken maakt waaruit blijkt wanneer er betaald gaat worden en hoeveel. Houd de betalingstermijn(en) zo kort mogelijk.

Wie betaalt vakantiegeld bij faillissement?

Vakantiegeld moet volgens de wet minimaal één keer per kalenderjaar worden uitbetaald. Mocht je werkgever toch failliet gaan en heeft hij nog niet al het vakantiegeld betaald, dan vergoedt het UWV achterstallig vakantiegeld tot maximaal 1 jaar voor einde dienstverband. Heb je over een langere periode vakantiegeld tegoed, dan zal je de restantvordering bij de curator moeten indienen. De kans dat je dan je geld nog krijgt is helaas heel erg klein, zie ook pagina 20 en 21.

Rekeningen betalen

Voel je niks voor het maken van andere afspraken, heb je het vakantiegeld gewoon hard nodig om rekeningen te kunnen betalen of is duidelijk dat de betalingsproblemen van jouw werkgever dusdanig groot zijn dat de kans klein is dat je je geld daadwerkelijk krijgt, stuur je werkgever dan eerst een aangetekende brief of e-mail waarin je je vakantiegeld vordert. Mocht dat geen resultaat hebben, neem dan contact met ons op om te bespreken welke vervolgstappen je kunt nemen.

 

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.