Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Voortgang onderhandelingen nieuwe cao recreatie

30-10-2020

De cao recreatie loopt 31 december 2020 af. De onderhandelingsgesprekken zijn inmiddels in volle gang. Wij willen samen met de werkgever graag bouwen aan een toekomstbestendige sector waarbij de cao recreatie een belangrijk middel is. Donderdag 29 oktober zijn er weer onderhandelingen geweest.

Onderzoek

FNV Recreatie heeft de afgelopen weken onderzoek uitgevoerd bij de werknemers die actief zijn in de sector. Uit het onderzoek bleek dat 7% begrip heeft voor het feit als er geen loonsverhoging mogelijk is. 18% zou een eenmalige uitkering wel waarderen en 75% wil wel een loonsverhoging. De onderstaande opmerkingen kwamen vaak naar boven:


Loonontwikkeling en pensioen

Helaas is er op dit moment geen ruimte voor loonontwikkeling in de nieuwe cao, dit geldt ook voor de aanpassing van de pensioenpremie. De werkgevers zouden graag iets voor de werknemers doen maar dit is collectief onmogelijk op dit moment. Het is aan de individuele bedrijven in de sector om eventueel zelf iets te doen. De pensioenpremie voor 2021 blijft daarom gelijk waardoor de opbouw van de pensioen in 2021 met 0,093 verlaagd moet worden.

Flextimers

Over de aanpassingen die in het kader van de WAB aangaande de contracten van de flexitimers misschien nodig mocht zijn, zijn de werkgevers en de werknemers het eens dat er een werkafspraak gemaakt dient te worden. Er is nog geen reactie gekomen op de brief die daarover naar minister Koolmees is gestuurd. Voor het geval de reactie negatief mocht zijn zal dat in de cao gerepareerd dienen te worden. Ten aanzien van de nulurencontracten, waarvan de vakbonden hebben aangegeven de WAB te volgen en daarover geen afwijkende afspraken in de cao te willen maken,  moet dit nog afgestemd worden met de arbeidsvoorwaardencommissie van werkgevers. Wanneer zij positief reageren is er een onderhandelingsresultaat om de cao met een jaar te verlengen. In de arbeidsvoorwaarden cao dienen wel een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht te worden. Hierover zal nog een definitief afstemming plaatsvinden.

Verlenging van cao

FNV Recreatie heeft zich samen met de werknemers hard gemaakt voor sterke sector. De cao wordt daarom verlengd zonder dat er verslechteringen zijn doorgevoerd. 

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar recreatie@fnvrecreatie.nl

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.