Jaarurennorm-contract nu ook eenmalig voor bepaalde tijd mogelijk

29-03-2021

Bij het overleg met werkgevers over de mogelijkheid om een jaarurennorm-contract af te sluiten, zijn wij ervan uitgegaan dat het slechts zou gaan om een contract voor onbepaalde tijd. We wilden immers de werkgevers tegemoet komen om te voorkomen dat zij een hoge WW-premie bij een flexitime-contract voor onbepaalde tijd zouden moeten gaan betalen.  

De lage WW-premie geldt namelijk alleen als er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd en het geen oproepcontract betreft. De Belastingdienst heeft in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de contractsvorm van de flexitimers in de cao recreatie als oproepcontract aangemerkt. Hierdoor moest er voor de flexitimer, ook al betreft dat een contract voor onbepaalde tijd, een hogere WW-premie afgedragen te worden die maar liefst 5% hoger is.

Wat is het jaarurennorm-contract?

Het jaarurennorm-contract is een contract waarin medewerkers op jaarbasis een gegarandeerd aantal uren werken en een gegarandeerd loon per maand ontvangen. Dit als vervanging voor de huidige flexitime contracten die de Belastingdienst als oproepkracht bestempelen en daardoor per saldo duurder uitpakken qua ondernemerslasten.

Bij het definitief vaststellen van de cao tekst over het jaarurennorm-contract gaven werkgevers aan dat het ook mogelijk moet zijn om een jaarurennorm-contract voor bepaalde tijd af te sluiten. Werkgevers stelden daarbij dat voordat er een contract voor onbepaalde tijd wordt afgesproken dat daar altijd een contract voor bepaalde tijd aan voorafgaat. FNV Recreatie heeft verder nooit expliciet aangegeven dat het slechts alleen om een jaarurennorm-contract voor onbepaalde tijd zou gaan. Als dat geen jaarurennorm-contract maar een flexitime contract moet zijn, dan brengt dat onnodig veel extra administratief werkzaamheden met zich mee. Omdat werkgevers erop vertrouwden dat wij akkoord zijn gegaan met het toevoegen van een artikel over een jaarurennorm-contract aan de cao recreatie, hebben zij voor de nieuw in dienst te nemen medewerkers contracten voor bepaalde tijd opgesteld. Om deze impasse te doorbreken is er uiteindelijk afgesproken dat er slechts eenmaal (ongeacht de duur) een jaarurennorm-contract voor bepaalde tijd mag worden afgesproken.

De mogelijkheid om maximaal één keer een jaarurennorm-contract af te kunnen sluiten voor bepaalde tijd is inmiddels aan de tekst van artikel 12A  jaarurennorm van de cao recreatie toegevoegd.

Jaarurennorm contract: wat betekent dit voor mij?

Heb je een flexitime contract voor onbepaalde tijd, dan verwachten wij dat met deze nieuwe bepaling in de cao recreatie jouw werkgever jou een nieuw contract naar het model jaarurennorm zal aanbieden. De werkgever kan daar immers 5% op jouw loonkosten mee besparen. Hiermee heb je als flexitimer een betere onderhandelingspositie gekregen en bestaat de mogelijkheid om op jaarbasis meer uren af te spreken dan het aantal dat je in je huidige flexitime contract hebt staan. Als flexitimer heb je de keuze of je dit contract wil aannemen of je je huidige contract wil behouden.

Vragen, informatie of advies?

Mocht je naar aanleiding hiervan meer informatie wensen danwel voor advies door ons worden bijgestaan, stuur dan een e-mail met je lidgegevens en telefoonnummer naar recreatie@fnvrecreatie.nl Ook kun je de presentatie die tijdens de webinar over de jaarurennorm-contract is gegeven downloaden.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.