Online bijeenkomst Albron Center Parcs

22-06-2022

De bedrijfs-cao van Albron Center Parcs (ACP) loopt tot en met 31 december 2022. Aangezien er een nieuwe cao catering met ruimte voor hospitality per 1 april 2022 is afgesloten, zal de bedrijfs-cao niet verlengd worden. De werkzaamheden die werknemers bij ACP verrichten komen namelijk onder de werkingssfeer van deze nieuwe cao te vallen.

Door deze nieuwe cao zijn er twee cao’s van toepassing in de periode april-december 2022. Welke cao zou de werkgever dan moeten toepassen? Wettelijk is dat niet geregeld. Echter een bedrijfstak cao die algemeen verbindend is verklaard gaat in de regel vóór een bedrijfs-cao. In dit geval zal ACP de nieuwe cao moeten toepassen. Dit is een minimum cao, dus zover de bedrijfs-cao ACP betere voorwaarden kent, dan moet ACP die in ieder geval toepassen gedurende de looptijd van de bedrijfscao tot eind 2022. FNV Recreatie gaat maandag 4 juli in gesprek met de directie van Albron over deze situatie.

Informatiebijeenkomst
Om medewerkers bij Albron Center Parcs hierover te informeren organiseren wij woensdagmiddag 13 juli een bijeenkomst om 13.00 uur op Het Heijderbos. Hier kun je ook al je vragen stellen. Ook als je geen lid van ons bent, ben je van harte welkom!

Aanmelden online bijeenkomst

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.