Laat geen geld liggen

17-09-2022

En krijg een deel van je betaalde vakbondscontributie terug!


Wist jij dat je als lid van een vakbond gebruik kan maken van een fiscale regeling en een deel van je vakbondscontributie kan terugvragen via je werkgever?  En dat dit kan oplopen tot 40% van het bedrag dat je jaarlijks betaalt?!

Wat moet je hiervoor doen?

  1. Download je contributiebewijs eenvoudig en direct van je persoonlijke accountpagina op de website. Heb je nog geen account, registreer je dan eerst
  2. Lever het bewijs van contributie in bij de salarisadministratie van je werkgever vóór de laatste loonbetaling van dit jaar.
  3. Je werkgever verrekent het voordeel en zorgt dat je het terug krijgt. Meestal gebeurt de verlaging eenmalig op jouw brutoloon.


Hoe werkt de contributieteruggaaf?

De contributieteruggaaf wordt verrekend met je brutoloon. Het jaarlijkse contributiebedrag wordt van je brutoloon ingehouden en vervolgens worden de gebruikelijke inhoudingen van het brutoloon afgetrokken. Tenslotte wordt het jaarlijkse contributiebedrag weer netto bij het loon opgeteld. Verrekening van contributiegeld is een fiscale regeling die door de werkgever vrijwillig, dus ook zonder cao, kan worden toegepast. Val je niet onder de cao, dan kun je je werkgever altijd vragen om je betaalde contributie aan het eind van het kalenderjaar met je loon te verrekenen. Voor de werkgever zijn hier geen nadelige gevolgen aan verbonden.

Heb je nog vragen over de contributieteruggaaf?

Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.