Betaalt je werkgever scholing die met je werk te maken heeft?

10-03-2017

Voor een goede uitoefening van je functie is het soms belangrijk dat je een opleiding of cursus volgt, naast een eventueel afgeronde opleiding. De regels veranderen voortdurend. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Wettelijke scholingsplicht werkgevers


Wanneer je in dienst bent bij een werkgever kan jouw werkgever je verzoeken om een noodzakelijke of wenselijke cursus te volgen. Sinds 1 juli 2015 geldt er een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers. De regeling geeft aan dat  de werkgever de werknemer in staat moet stellen om opleidingen en cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Daarnaast is de scholingsplicht ook van belang bij disfunctioneren of boventalligheid. De werkgever dient dergelijke opleidingen en cursussen te financieren. Als werknemer kun je de werkgever dus verzoeken om belangrijke cursussen te volgen.

Verplicht of niet verplicht


Er wordt onderscheid gemaakt in een verplicht en onverplicht gestelde cursus of opleiding. Wanneer de werkgever jou verplicht om in het kader van jouw functie een cursus of opleiding te volgen, kan dit als werktijd worden aangemerkt. Daarvoor is het niet altijd noodzakelijk dat de cursus of opleiding onder werktijd plaatsvindt. Cursusdagen of -tijden kunnen ook vallen in je vrije tijd. Als de werkgever jou dan in het kader van werk verplicht om een cursus te volgen, zal de tijd die jij daaraan besteed in principe als werktijd worden gezien. Hier staat dan een vergoeding in loon of vrije tijd tegenover. Vraagt jouw werkgever je om een cursus te volgen? Dan kan je dit niet zomaar weigeren.

Let op: De tijd die je kwijt bent aan een vrijwillige cursus is geen werktijd omdat je jouw tijd zelf ook op een andere manier had kunnen indelen. Het betreft een eigen keuze.

Studiekostenbeding


Het is mogelijk dat de werkgever en jij samen een afspraak maken over de gemaakte kosten voor de opleiding of cursus. Dit zal voornamelijk gaan over het terugbetalen van de kosten als je binnen een bepaalde termijn ontslag neemt. Naarmate de tijd verstrijkt zal de hoogte van het terug te betalen bedrag naar evenredigheid worden verlaagd. Een dergelijke afspraak heet een studiekostenbeding. Een studiekostenbeding kan alleen schriftelijk worden afgesproken en dient duidelijk te zijn opgesteld.  

Let op: Teken nooit zomaar een beding maar laat dat altijd controleren door een jurist. Er kan dan beoordeeld worden of de regeling redelijk is of niet.

Cao


Cao’s bevatten vaak afspraken omtrent scholing en tegemoetkomingen in cursuskosten. In de recreatie is in artikel 27 een dergelijk regeling opgenomen. Artikel 25 van de cao dagrecreatie bevat een regeling voor scholing en educatief verlof. De cao zwembaden heeft in artikel 22 een eigen regeling voor scholing en de tegemoetkoming in cursuskosten.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.