Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Betaalt je werkgever scholing die met je werk te maken heeft?

10-03-2017

Voor een goede uitoefening van je functie is het soms belangrijk dat je een opleiding of cursus volgt, naast een eventueel afgeronde opleiding. De regels veranderen voortdurend. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Wettelijke scholingsplicht werkgevers


Wanneer je in dienst bent bij een werkgever kan jouw werkgever je verzoeken om een noodzakelijke of wenselijke cursus te volgen. Sinds 1 juli 2015 geldt er een wettelijke scholingsplicht voor werkgevers. De regeling geeft aan dat  de werkgever de werknemer in staat moet stellen om opleidingen en cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Daarnaast is de scholingsplicht ook van belang bij disfunctioneren of boventalligheid. De werkgever dient dergelijke opleidingen en cursussen te financieren. Als werknemer kun je de werkgever dus verzoeken om belangrijke cursussen te volgen.

Verplicht of niet verplicht


Er wordt onderscheid gemaakt in een verplicht en onverplicht gestelde cursus of opleiding. Wanneer de werkgever jou verplicht om in het kader van jouw functie een cursus of opleiding te volgen, kan dit als werktijd worden aangemerkt. Daarvoor is het niet altijd noodzakelijk dat de cursus of opleiding onder werktijd plaatsvindt. Cursusdagen of -tijden kunnen ook vallen in je vrije tijd. Als de werkgever jou dan in het kader van werk verplicht om een cursus te volgen, zal de tijd die jij daaraan besteed in principe als werktijd worden gezien. Hier staat dan een vergoeding in loon of vrije tijd tegenover. Vraagt jouw werkgever je om een cursus te volgen? Dan kan je dit niet zomaar weigeren.

Let op: De tijd die je kwijt bent aan een vrijwillige cursus is geen werktijd omdat je jouw tijd zelf ook op een andere manier had kunnen indelen. Het betreft een eigen keuze.

Studiekostenbeding


Het is mogelijk dat de werkgever en jij samen een afspraak maken over de gemaakte kosten voor de opleiding of cursus. Dit zal voornamelijk gaan over het terugbetalen van de kosten als je binnen een bepaalde termijn ontslag neemt. Naarmate de tijd verstrijkt zal de hoogte van het terug te betalen bedrag naar evenredigheid worden verlaagd. Een dergelijke afspraak heet een studiekostenbeding. Een studiekostenbeding kan alleen schriftelijk worden afgesproken en dient duidelijk te zijn opgesteld.  

Let op: Teken nooit zomaar een beding maar laat dat altijd controleren door een jurist. Er kan dan beoordeeld worden of de regeling redelijk is of niet.

Cao


Cao’s bevatten vaak afspraken omtrent scholing en tegemoetkomingen in cursuskosten. In de recreatie is in artikel 27 een dergelijk regeling opgenomen. Artikel 25 van de cao dagrecreatie bevat een regeling voor scholing en educatief verlof. De cao zwembaden heeft in artikel 22 een eigen regeling voor scholing en de tegemoetkoming in cursuskosten.

Op dit bericht

Voor de verpleegtechnische scholingen moet ik erg veel protocollen leren en dit kost mij erg veel tijd.
De werkgever zegt ook studie in eigen tijd hoort bij je functie en vervolgens krijg ik het niet vergoed.
Klopt dit wel ?

@B.kuiperij

Indien je op verzoek van de werkgever een opleiding moet volgen, moet de werkgever de kosten van de opleiding, de tijd dat je daadwerkelijk training hebt en eventueel de reiskosten vergoeden. De tijd dat je verder nodig hebt om voor te bereiden en/of te leren hoeft de werkgever niet te vergoeden.

Groet, FNV Recreatie

Ik volg een accountancy opleiding in deeltijd (vrijdag). Mijn reiskosten worden niet vergoed en mijn uren dat ik daaraan besteed ook niet. Alleen de studiekosten zelf worden vergoed. Bij het aangaan van het arbeidscontract gaf het bedrijf aan dat de studie buiten het contract viel. Is dit juist? Is dit volgens de regels?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Beste Piet,

Indien de cao recreatie van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst, geldt voor jou het volgende: Helaas regelt de cao recreatie geen reiskostenvergoeding voor de medewerker. Dit houdt in dat de werkgever in beginsel niet verplicht is om de betreffende kosten te vergoeden, tenzij je met de werkgever schriftelijk anders bent overeengekomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan jouw arbeidsovereenkomst.

In artikel 27 van de cao recreatie staat de scholing en tegemoetkomende cursuskosten in geregeld. De medewerker heeft in beginsel -op basis van dit artikel- het recht om met behoud van salaris cursussen te volgen bij door de bedrijfstak erkende opleidingsinstituten met een maximum van vijf dagen per kalenderjaar. De erkende opleidingsinstituten kan je terugvinden op https://kikk-recreatie.nl/opleiden-en-ontwikkelen/cursuscatalogus/. Hierop zou je kunnen nagaan of de door jou gekozen opleiding aansluiting vindt op één van erkende opleidingsinstituten. In het geval jouw opleiding aansluiting vindt op een van de erkende opleidingsinstituten, dan raden wij je aan om de werkgever hierop schriftelijk te attenderen. Verder raden wij je aan om artikel 27 van de cao recreatie door te nemen. In principe is dit artikel van toepassing op jouw arbeidsovereenkomst, tenzij je – wederom- anders schriftelijk bent overeengekomen met de werkgever.

Groet, FNV Recreatie

Ik werk als audicien en moet elk jaar verplicht in mijn eigen tijd cursussen volgen voor het behoud van mijn diploma. Mijn baas verplicht mij mijn vrije dagen hiervoor op te nemen. Mag dat wel?

Ik ga over 8 maanden met pensioen moet ik de cursus 95 terug betalen aan mijn baas?

Ik volg een HBO studie die ik benodigd heb voor mijn functie.
Mijn vorige manager heeft mondeling toezegging gedaan over de vergoeding van de studie.
Nu is er een wisseling en blijkt dat deze voor eigen rekening komen. De voormalige manager heeft aangegeven heeft dat dit niet besproken is. Echter heb ik onder haar supervisie reeds één jaar gevolgd op het HBO, waarbij zijzelf de onkosten heeft goedgekeurd.
Bij mijn weten staat de afspraak die tussen ons mondeling gemaakt is echter vang ik nu bot.
Wat zijn mijn rechten en wat kan dit betekenen voor mij?

Wees blij dat je iets kan doen. Hoeveel tijd van de baas gaat over geleuter, gerook, vakantieervaring, geflirt, te lang met pauze?

Hou op met deze onzin

Ik ben werkvoorbereid op E en I gebied.
Echter is mijn vraag.
Kan mijn werkgever mij verplichten om een opleiding te volgen voor het schakelen van hoogspanning?
In geen enkele werkvoorbereidings functie heb ik dit ooit gehoord of meegemaakt, alleen waar ik nu zit.

geachte

Ik volg opleding als vrachtwagen chauffeur bij een bedrijf waar ik nu werk mijn rijbewijs kosten worden betaald door bedrijf

Maar de dagen waar ik op cursus ben geweest en rijlessen die ik vrij heb gevraagd worden van mijn verlof uren ingehoud dus nu sta ik bijna 200 uur in de min omdat ik vrij heb gehad voor de opleiding

Mijn bedrijf zegd dat het zo moet omdat hun de rijbewijs betalen is dat normaal wat kan ik daar voor doen ik krijg nu geen vakantie
Ik hoor graag van u
Mvg
M. Yalcin

Ik heb een opleiding afgerond tijdens vaste baan en ook was mijn werk plek een praktijk plek. Diploma gehaald. Is mijn werkgever verplicht om mij een beter functie geven of aanpassende salaris ?

Geef een reactie

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.