Wanneer je ontslagen wordt heb je recht op transitievergoeding. Dit is de ontslagvergoeding waarop je volgens de wet recht hebt als je ontslagen wordt of als je arbeidscontract niet verlengd wordt.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Een beëindiging van je arbeidsovereenkomst op initiatief van jouw werkgever geeft je recht op een financiële vergoeding. Die financiële vergoeding wordt de transitievergoeding genoemd. De duur van je dienstverband maakt daarbij niet uit. Ook als je maar een paar dagen hebt gewerkt heb je recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om de transitie naar een nieuwe werkgever makkelijker te maken.

Ook als je deels (voor meer dan 20%) wordt ontslagen heb je recht op een transitievergoeding. Ook als je na twee jaar ziekte wordt ontslagen heb je recht op een transitievergoeding. Neem je zelf ontslag of ben je op staande voet ontslagen, dan heb je geen recht op een transitievergoeding.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een tweetal factoren: de duur van je dienstverband en je bruto maandsalaris. Per gewerkt dienstjaar heb je recht op een vergoeding die gelijk is aan 1/3 bruto maandsalaris. De transitievergoeding is per 1 januari 2024 gemaximeerd op € 94.000. Is jouw jaarsalaris hoger? Dan ontvang je maximaal dat bruto jaarsalaris.

Rekenvoorbeeld:

Stel je werkt 11 jaar en drie maanden voor jouw werkgever op het moment dat jouw arbeidsovereenkomst op initiatief van jouw werkgever eindigt. Je verdient op dat moment bruto € 1.875, - per maand, nog te vermeerderen met 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Je hebt op dat moment dan recht op de volgende transitievergoeding:

11 jaren           =          € 2.181,19 x 1/3                        = € 7.997,70

3 maanden     =          € 2.181,19 x 1/3 x 1/12          = €    181,77   +

Transitievergoeding                                                       = € 8.179,46

Deze wijze van berekening geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2020 zijn geëindigd. Is je arbeidsovereenkomst eerder geëindigd? Dan kun je de bovenstaande berekening niet toepassen.


Wat als jouw werkgever de transitievergoeding niet of niet geheel heeft betaald?

Betaalt jouw werkgever de transitievergoeding niet? Verzoek jouw werkgever dan schriftelijk om de transitievergoeding alsnog correct aan je uit te betalen. Vermeld in ieder geval in dat bericht dat je recht hebt op een transitievergoeding en dat jouw werkgever die transitievergoeding binnen twee weken alsnog moet betalen. Stuur dat bericht per e-mail, gewone post en/of aangetekende post aan jouw werkgever op en bewaar van de brief en het verzendbewijs een kopie. Je kan de voorbeeldbrief transitievergoeding hiervoor gebruiken.

In de wet is opgenomen dat je binnen drie maanden na de beëindiging van je arbeidsovereenkomst aanspraak moet maken op de transitievergoeding. Binnen drie maanden moet jouw zaak bij de kantonrechter liggen. Doe je dat niet of te laat? Dan kun je geen aanspraak meer maken op de transitievergoeding. Let er dus goed op dat je op tijd aan de bel trekt en jouw werkgever schriftelijk verzoekt de transitievergoeding correct aan je te betalen. Blijft betaling uit of twijfel je over de hoogte van de transitievergoeding, neem dan contact met ons op.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.