Vakantiegeld, reiskostenvergoeding en nachttoeslag. Toeslagen die je wellicht bekend in de oren klinken. In de recreatiesector zijn er verschillende soorten toeslagen. Lees hier meer over de toeslagen in de recreatie en waar jij recht op hebt.

In de recreatiesector zijn er verschillende soorten toeslagen. Lees hier meer over de toeslagen in de recreatie en waar jij recht op hebt.

Vakantiegeld

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Dit wordt één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk 30 juni. Het vakantiegeld in de recreatie bedraagt 8% van het loon* dat je in het vakantiejaar (1 juni t/m 31 mei het jaar daarop) bij je werkgever hebt verdiend. Het vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

Let op: je betaalt wel meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst.

*Onder loon vallen geen toeslagen, eventuele gratificaties en beloning in natura.

Als je hulpkracht bent met een all-in salaris wordt je vakantiegeld uitbetaald samen met je salaris.

Nachttoeslag

Je krijgt een toeslag als je nachtdiensten werkt. Werk je een dienst waarvan minimaal 5 uren vallen tussen 22.00 en 06.00 uur? Dan krijg je per gewerkt uur tussen 22.00 en 06.00 uur een toeslag van 20%. Je krijgt de nachttoeslag in de vorm van vrije tijd.

Je kunt ervoor kiezen om de nachttoeslag te laten uitbetalen. Je mag hierover zelf afspraken maken samen met je werkgever.

Zondagstoeslag

Je krijgt een toeslag als je op zondag werkt. Je krijgt per gewerkt uur een toeslag van 25% voor de uren die je werkt op zondag vanaf 02.00 tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag. Je kunt je werkgever vragen om deze toeslag in vrije tijd te krijgen. Deze zondagtoeslag geldt niet als je hulpkracht bent.

Feestdagentoeslag

Je krijgt vervangende vrije tijd als je op een feestdag werkt. Werk je op een erkende feestdag vanaf 02.00 tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag? Dan heb je recht op vervangende vrije tijd. Je kunt ervoor kiezen om de feestdagtoeslag te laten uitbetalen. Je mag hierover zelf afspraken maken samen met je werkgever. Deze regeling geldt niet voor de hulpkracht.

Consignatietoeslag

Je krijgt een toeslag als je buiten werktijd bereikbaar moet zijn (consignatie). Moet je beschikbaar zijn voor je werkgever buiten jouw dienstrooster? Of heb je een bereikbaarheidsdienst? Dan heb je recht op een consignatievergoeding.

Kunnen werknemers in het bedrijf van je werkgever een consignatievergoeding krijgen? Dan moet je werkgever hiervoor een reële bedrijfsregeling hebben. Deze regeling maakt je werkgever na overleg met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of het personeel (in deze volgorde). Behalve als een en ander al op een andere manier is gecompenseerd.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht als je werkgever een consignatieregeling maakt.

Heeft je werkgever geen regeling voor een consignatievergoeding? Dan mag hij je niet vragen buiten werktijd bereikbaar te zijn.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 juli 2024 geldt er een reiskostenvergoeding. Je krijgt deze reiskostenvergoeding als je per dag 10 kilometer of meer moet reizen van je woonadres naar je werk en van je werk naar je woonadres. Je krijgt een vergoeding van € 0,12 kilometer netto per kilometer. Tot maximaal 40 kilometer per dag.

Geldt er bij je werkgever al een regeling voor een reiskostenvergoeding? En is deze vergoeding hoger dan de vergoeding hierboven? Dan houd je recht op die hogere vergoeding.

Voorbeeld

Is je enkele reis 8 kilometer? Dan is de totale afstand 16 kilometer. Over de eerste 10 kilometer krijg je geen vergoeding. Je krijgt dan dus een vergoeding over 6 kilometer.


Kledingvergoeding

Je krijgt werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen van je werkgever. Werkkleding die je nodig hebt, krijg je van je werkgever. Dit geldt ook voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, gehoor- en oogbescherming. Als er een OR of personeelsvertegenwoordiging actief is in jouw bedrijf zal de werkgever met hen een regeling voor werkkleding overeenkomen.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.