Vakantiegeld, reiskostenvergoeding en nachttoeslag. Toeslagen die je wellicht bekend in de oren klinken. In de recreatiesector zijn er verschillende soorten toeslagen. Lees hier meer over de toeslagen in de recreatie en waar jij recht op hebt.

In de recreatiesector zijn er verschillende soorten toeslagen. Lees hier meer over de toeslagen in de recreatie en waar jij recht op hebt.

Vakantiegeld

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Dit wordt één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk in de maand juni. Het vakantiegeld in de recreatie bedraagt 8% van het loon* dat je in het vakantiejaar (1 juni t/m 31 mei het jaar daarop) bij je werkgever hebt verdiend. Het vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

Let op: je betaalt wel meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst.

*Onder loon vallen geen toeslagen, eventuele gratificaties en beloning in natura.

Als je hulpkracht bent met een all-in salaris wordt je vakantiegeld uitbetaald samen met je salaris.

Nachttoeslag

De medewerker ontvangt voor een dienst, waarvan minimaal vijf uren vallen tussen 22:00 en 06:00 uur, per gewerkt uur tussen 22:00 en 06:00 uur een toeslag van 20%. De nachttoeslag wordt gegeven in de vorm van vrije tijd.

Zondagstoeslag

De medewerker ontvangt voor de gewerkte uren op zondag vanaf 02.00 tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag, per gewerkt uur een toeslag van 25%; de zondagstoeslag kan op verzoek van de werknemer in de vorm van vrije tijd worden gegeven. Een hulpkracht krijgt geen zondagstoeslag.

Feestdagentoeslag

Als een medewerker werkzaamheden heeft verricht op een erkende feestdag vanaf 02.00 uur tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag heeft hij recht op vervangende vrije tijd. Een hulpkracht krijgt geen feestdagentoeslag.

Consignatietoeslag

Een medewerker die buiten het voor hem geldende rooster beschikbaar dient te zijn voor werkgever, dan wel een bereikbaarheidsdienst heeft, heeft recht op een consignatievergoeding. De invulling van deze regeling geschiedt op bedrijfsniveau met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Reiskostenvergoeding

Je werkgever is niet verplicht reiskosten te vergoeden, hier staat niets over in de wet. Wist je dat je hierover zelf afspraken kunt maken met je werkgever? Zorg dan wel dat deze afspraken worden vastgelegd in je contract! Als er een OR of personeelsvertegenwoordiging actief is in jouw bedrijf zal de werkgever met hen een regeling reiskosten overeenkomen.

Kledingvergoeding

Je werkgever is niet verplicht om jouw werkkleding of (veiligheids)schoenen te betalen. Wordt er bij het bedrijf waar jij werkt bedrijfskleding met een logo gedragen? Dan is jouw werkgever wel verplicht om te zorgen voor de kleding. Als er een OR of personeelsvertegenwoordiging actief is in jouw bedrijf zal de werkgever met hen een regeling voor werkkleding overeenkomen.

Let op: je werkgever heeft de plicht om jou veilig en gezond te laten werken. Indien werkschoenen verplicht worden gesteld voor de uitoefening van je beroep (bijv. als je kok bent) dan dient je werkgever deze wel te vergoeden.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.