Je contract of arbeidsovereenkomst krijg je voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Dit bepaal jij samen met je werkgever in onderling overleg.

Bepaalde tijd

Je kunt met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. De periode die jullie bepalen, mag iedere willekeurige lengte hebben. In de arbeidsovereenkomst moet wel een begin- en einddatum staan. Het dienstverband eindigt vervolgens automatisch op het moment dat de afgesproken periode om is. Je hoeft deze dus niet op te zeggen.

Per 1 januari 2015 is je werkgever verplicht je minimaal een maand voordat je tijdelijke contract eindigt, schriftelijk op de hoogte te stellen of je contract wordt verlengd of niet.  En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. De aanzegplicht geldt voor contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Indien de werkgever die verplichting niet of niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de medewerker een vergoeding verschuldigd. Bestaande uit het loon naar rato van het aantal dagen dat te laat is aangezegd maar met een maximum van één bruto maandsalaris. 

Let op: een jaarurennormcontract voor bepaalde tijd kan slechts éénmaal worden afgesloten!


Wanneer een vast contract?

Je hebt recht op een vast contract als je een vierde contract aangeboden krijgt of langer dan 3 jaar in dienst bent bij jouw werkgever. Zit er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw. Let op: er zijn uitzonderingen mogelijk op bovenstaande ketenregeling:


Controleer je arbeidsovereenkomst

Waar moet je op letten als je een nieuwe arbeidsovereenkomst tekent? Het moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn. Je tekent er één voor jezelf en één voor de werkgever. Je krijgt uiteraard zelf een exemplaar mee. Het is dan zowel voor jou als je nieuwe werkgever duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt. 

In de cao recreatie zijn in bijlage 4 modelarbeidsovereenkomsten opgenomen voor alle categorieën werknemers die de cao kent. De werkgever is verplicht om dit format te gebruiken. Je mag aanvullende afspraken maken zolang deze maar niet in strijd zijn met de wet of cao.

TIP: Krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden? Laat deze dan altijd door FNV Recreatie nakijken. Als je een contract eenmaal getekend hebt, kun je hier namelijk niet zo makkelijk meer op terugkomen


Categorieën werknemers

De cao recreatie kent verschillende categorieën werknemers. Bijvoorbeeld de fulltimer, flexitimer, werknemer met jaarurennorm contract en hulpkracht.

In jouw arbeidsovereenkomst staat beschreven onder welke categorie jij valt. Niet alle bepalingen in de cao zijn van toepassing op alle categorieën werknemers. De cao recreatie kent verschillende bepalingen die alleen gelden voor een bepaalde categorie werknemer. Kijk dus altijd goed na onder welke regeling jij valt. Heb je daar vragen over, neem dan contact met ons op.

Uitzendkrachten

Als uitzendkracht verricht je meestal tijdelijk werk. Ben je als uitzendkracht werkzaam in de recreatie? Dan moet je betaald worden conform de cao recreatie.

Zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

Als zzp’er verricht je werkzaamheden die voorheen in dienstbetrekking werden gedaan. Je bent zelfstandig in die zin dat er geen arbeidsovereenkomst aanwezig is. Op de website van ZZP Hospitality vind je meer informatie.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.