Je contract of arbeidsovereenkomst krijg je voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Dit bepaal jij samen met je werkgever in onderling overleg.

Bepaalde tijd

Je kunt met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. De periode die jullie bepalen, mag iedere willekeurige lengte hebben. In de arbeidsovereenkomst moet wel een begin- en einddatum staan. Het dienstverband eindigt vervolgens automatisch op het moment dat de afgesproken periode om is. Je hoeft deze dus niet op te zeggen.

De werkgever is verplicht je minimaal een maand voordat je tijdelijke contract eindigt, schriftelijk op de hoogte te stellen of je contract wordt verlengd of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. De aanzegplicht geldt voor contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Houdt de werkgever zich niet aan deze verplichting, dan is de werkgever een vergoeding van maximaal één bruto maandsalaris verschuldigd of bij niet-tijdige nakoming een bedrag naar rato van de vertraging.                 

Let op: een jaarurennormcontract voor bepaalde tijd kan slechts éénmaal worden afgesloten!


Wanneer een vast contract?

Je hebt recht op een vast contract als je een vierde contract aangeboden krijgt of langer dan 3 jaar in dienst bent bij jouw werkgever. Zit er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw. Let op: er zijn uitzonderingen mogelijk op bovenstaande ketenregeling:

De cao recreatie bepaalt dat bepaalt dat als jij seizoensarbeidsovereenkomst hebt de keten van contracten wordt onderbroken als er minimaal 3 maanden en een dag tussen de contracten zit. 

Controleer je arbeidsovereenkomst

Waar moet je op letten als je een nieuwe arbeidsovereenkomst tekent? Het moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn. Lees de voorwaarden goed door en laat waar nodig zaken aanpassen. Je tekent er één voor jezelf en één voor de werkgever. Je krijgt uiteraard zelf een exemplaar mee. Het is dan zowel voor jou als je nieuwe werkgever duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt. 

In de cao recreatie zijn modelarbeidsovereenkomsten opgenomen voor alle categorieën werknemers die de cao kent. De werkgever is verplicht om dit format te gebruiken. Je mag aanvullende afspraken maken zolang deze maar niet in strijd zijn met de wet of cao.

TIP: Krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden? Laat deze dan altijd door FNV Recreatie nakijken. Als je een contract eenmaal getekend hebt, kun je hier namelijk niet zo makkelijk meer op terugkomen


Categorieën werknemers

De cao recreatie kent verschillende categorieën werknemers. Bijvoorbeeld de fulltimer, parttimer, flexitimer, werknemer met jaarurennorm contract, BBL-leerling en hulpkracht.

In jouw arbeidsovereenkomst staat beschreven onder welke categorie jij valt. Niet alle bepalingen in de cao zijn van toepassing op alle categorieën werknemers. De cao recreatie kent verschillende bepalingen die alleen gelden voor een bepaalde categorie werknemer. Kijk dus altijd goed na onder welke regeling jij valt. Heb je daar vragen over, neem dan contact met ons op.

Uitzendkrachten

Het is mogelijk om via een uitzendbureau aan de slag te gaan. Meestal word je als uitzendkracht ingezet voor werkzaamheden die van tijdelijke aard zijn. In deze periode ben je officieel in dienst van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het betalen van je loon. Je loon wordt bepaald door de cao recreatie.

Zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

Als zzp’er word je ingehuurd voor werkzaamheden en heb je de mogelijkheid om bij verschillende opdrachtgevers in de recreatie te werken. Dit betekent dat er geen arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk om facturen te sturen, voor de gewerkte uren. 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.