Als jij je loon ontvangt krijg je ook een loonstrook. Op je loonstrook staat precies wat je verdient, welke bedragen er op je brutoloon zijn ingehouden en wat je gespaard hebt. Denk daarbij aan vakantiegeld en afgedragen premies.

Check your money

Check in een aantal eenvoudige stappen je salaris en weet direct of je krijgt wat je verdient! Ga direct naar de rekentool

 

Loonstrook

Je werkgever is verplicht om je bij je eerste loonbetaling en bij elke wijziging (bijvoorbeeld een verandering van loon of uitbetaling vakantiegeld) een loonstrookje te geven. Je werkgever moet jou ook een salarisstrook geven als jij daarom vraagt, ook al hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Klik op de pijl om te zien wat er altijd op een loonstrook staat vermeld


Bruto/netto salaris

Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies hier vanaf worden getrokken. Wat je overhoudt is je netto salaris. Je netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt.

Jaaropgaaf

Aan het eind van het jaar ontvang je een jaaropgaaf van je werkgever. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. De jaaropgaaf gebruik je weer voor je belastingaangifte. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Looncheck

Als je hulpkracht bent of valt onder de Participatiewet hoor je minimaal het wettelijk minimumloon te verdienen volgens de cao recreatie. In deze loontabel zie je wat je wettelijk minimaal per uur moet verdienen per 1 januari 2024:

Leeftijd 

Per uur

All-in uur salaris, inclusief 19,49% (voor hulpkrachten)

21 jaar en ouder  

€13,27  

€ 15,96

20 jaar

€ 10,62

€ 12,69

19 jaar

€ 7,96

€ 9,51

18 jaar

€ 6,64

€ 7,93

17 jaar

€ 5,24

€ 6,26

16 jaar

€ 4,58

€5,47

15 jaar

€3,98

€ 4,76

 

Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar in januari en in juli opnieuw vastgesteld. Verdien je het minimumloon, check jouw loon dan 2 keer per jaar. Per 1 juli 2024 zal een werknemer van 21 jaar of ouder minimaal € 13,68 bruto per uur verdienen.  

Download de cao recreatie voor alle loontabellen.

Iedereen die werkzaam is in de recreatie wordt in een functie ingedeeld. Hiervoor gebruikt de werkgever het Handboek Functie-indeling Recreatie. Het handboek is te vinden op www.kikk-recreatie.nl . Om je functie vast te stellen, omschrijft de werkgever jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Je werkgever vergelijkt de functieomschrijving met de niveaubeschrijvingen van de functiesoort die voor jou geldt. Op basis daarvan deelt hij je functie in onder een functieniveau. Je werkgever is verplicht jou te laten weten onder welk functieniveau jouw functie valt. Zo weet je altijd in welke functie je bent ingedeeld en kan je checken of het salaris dat je ontvangt het juiste is.

Iedereen die werkzaam is in de recreatie wordt in een functie ingedeeld. Hiervoor gebruikt de werkgever het Handboek Functie-indeling Recreatie. Het handboek is te vinden op www.kikk-recreatie.nl. Om je functie vast te stellen, omschrijft de werkgever jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Je werkgever vergelijkt de functieomschrijving met de niveaubeschrijvingen van de functiesoort die voor jou geldt. Op basis daarvan deelt hij je functie in onder een functieniveau. Je werkgever is verplicht jou te laten weten onder welk functieniveau jouw functie valt. Zo weet je altijd in welke functie je bent ingedeeld en kan je checken of het salaris dat je ontvangt het juiste is.

Om het salaris te ontvangen dat hoort bij het functieniveau waarin je functie is ingedeeld moet je wel vakvolwassen zijn. Dit betekent dat je 18 jaar of ouder moet zijn en een relevant vakdiploma of minimaal 1.976 uur aantoonbare ervaring moet hebben opgedaan. Als je niet aan één van deze twee voorwaarden voldoet en jonger bent dan 21 jaar word je ingedeeld in een jeugdloonschaal behorend bij het functieniveau (loonschaal 1 t/m 4) of in een aanloopschaal (vanaf loonschaal 5).

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan één van de twee criteria, dan word je ingedeeld in periodiek 0, behorend bij het functieniveau of een aanloopschaal.

Functieperiodiek

Jaarlijks word je per 1 januari in een hogere functieperiodiek ingedeeld tot je het maximum aantal periodieken van je functieniveau hebt bereikt. Je moet dan wel het gehele jaar daarvoor op dat functieniveau zijn ingedeeld. Dit is niet van toepassing als je werkgever met instemming van de Ondernemingsraad of  Personeelsvertegenwoordiging een eigen beoordelingssysteem hanteert dat goedgekeurd is door KIKK Recreatie.

Salaris niet op tijd betaalt?

Als je werkt heb je recht op loon. Het moment wanneer je werkgever jouw loon moet betalen is afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst of cao. Staan hier geen afspraken over in, dan moet jouw loon uiterlijk op de laatste dag van de maand betaald zijn.

Als je werkgever te laat is met betalen, bel of mail je werkgever dan. Leg uit dat je je salaris nog niet ontvangen hebt. Vraag de werkgever naar de reden. Misschien is er iets misgegaan bij de overboeking of heeft je werkgever financiële problemen? Vraag je werkgever alsnog om zo spoedig mogelijk het salaris te betalen. Gebeurt dit niet, stuur je werkgever dan een loonvorderingsbrief. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Bij een te late betaling van het salaris, kun je aanspraak maken op een wettelijke verhoging en wettelijke rente wegens vertraging. De wettelijke verhoging bedraagt:


Als de zaak voor de rechter komt kan deze de verhoging matigen tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Je werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.

Is je werkgever te laat met betalen en kom je er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen jou helpen bij het vorderen van je loon.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.