Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Plus- en minuren tijdens de coronacrisis en erna

08-04-2020

Nu we midden in de coronacrisis zitten en velen thuis zitten of thuis hebben gezeten, is de kans groot dat je werkgever je gevraagd heeft plusuren op te nemen. Mag dat zomaar? Of je werkgever stelt dat je nu minuren opbouwt. Kan dat ook? Onze advocaat Erwin Koevoets legt uit wat je werkgever van je kan vragen als het om plus- en minuren gaat.​

‘Overuren? Die horen er gewoon bij in ons beroep!’ hoor je vaak zeggen. Maar is dat wel zo? Wat zijn overuren (of plusuren) precies, en wat zijn hun broertjes, de minuren? En dan heb je ook nog de neefjes adv-uren. Een korte inleiding zodat we weten waarover we praten. Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bijvoorbeeld 20 uur per week, dan heb je elke maand recht op loon voor die 20 uur per week (20 x 13 / 3 = 86,67 uur per maand) en moet je daarvoor elke week 20 uur werken. Vanwege drukte, regen of ziekte van collega’s werk je doorgaans niet elke week 20 uur, maar soms 18 uur, en soms 25 uur. Plusuren zijn de uren die je, op verzoek van je werkgever, in een week méér werkt dan je volgens je contract zou moeten werken. Minuren zijn de uren die je in een week minder werkt dan je zou moeten. Arbeidsduurverkortingsdagen (adv-dagen) zijn een soort extra vakantiedagen die je vooral in de cateringsector tegenkomt. Nu veel bedrijven dichtgaan proberen veel werkgevers de uren die de werknemers nu niet werken, te laten compenseren met plusuren, vakantie-uren of adv-uren. Maar mag dat wel?

NOW

Het is belangrijk om te weten dat de overheid een maatregel heeft genomen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), waarbij werkgevers tot maximaal 90% van hun gehele loonsom over de maanden maart, april en mei door de overheid vergoed krijgen,

Overuren

Recreatiebedrijven mogen in veel veiligheidsregio’s open blijven, maar dan moeten de horecagelegenheden en ook het gemeenschappelijk sanitair dicht. Veel mensen annuleren hierom hun boeking voor de meivakantie, minuren liggen dan ook op de loer.

In artikel 13 en verder van de cao is bepaald dat overuren alle uren zijn die méér worden gewerkt dan 152 uur per vier weken of uren die méér worden gewerkt dan 10 uur per dag. Overuren worden in vrije tijd gecompenseerd en wel binnen zes maanden na de referteperiode waarin deze uren zijn ontstaan. De referteperiode is normaal gesproken de periode van 1 januari tot en met 31 december, dus een kalenderjaar, tenzij er een andere periode is overeengekomen. Als compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk is, moet je werkgever deze uren in de zevende maand uitbetalen tegen 150%.

Minuren worden eerst gecompenseerd met openstaande overuren. Minuren mogen niet verrekend worden met vakantie- en/of andere vrije dagen tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt. Minuren die niet tijdig zijn gecompenseerd, komen te vervallen.

In seizoenbedrijven wordt elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die datum nog resterende minuren vastgesteld. De dan nog resterende minuren dienen uiterlijk in de daaropvolgende twee maanden door de werkgever te worden gecompenseerd tot een maximum van 114 uren.

Flexitimers

Voor flexitimers geldt dat ze de plusuren die boven het maximumaantal overeengekomen garantie-uren uitkomen, na afloop van de maand krijgen uitbetaald. De werkgever berekent elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die datum nog resterende plusuren. De nog resterende plusuren moet de werkgever uiterlijk in de daaropvolgende 6 maanden compenseren in vrije tijd. Als dit niet mogelijk is, moet je werkgever uiterlijk in de zevende maand volgend op de referteperiode de nog resterende plusuren uitbetalen conform de volgens de cao geldende beloning. De werkgever berekent daarnaast elk jaar aan het einde van de referteperiode het saldo van de per die datum nog resterende minuren. De dan nog resterende minuren dienen uiterlijk in de daaropvolgende twee maanden door de werkgever te worden gecompenseerd tenzij de werknemer in het refertejaar al alle contracturen heeft gewerkt en uitbetaald heeft gekregen.

Ook in de recreatie geldt dat minuren kunnen blijven ontstaan, maar dat het onredelijk is als de werknemers minuren die door corona zijn ontstaan, moeten inhalen. Dit geldt zeker voor werknemers van werkgevers die dicht zijn en gebruikmaken van de NOW-regeling. Als je werkgever open is en gebruikmaakt van de NOW-regeling, dan kan je werkgever je vragen om te komen werken. Als je dan niet aan je uren komt is het onredelijk als je die minuren moet inhalen. Als je werkgever open is en geen gebruikmaakt van de NOW-regeling, dan kun je als je zonder geldige reden niet komt werken wel minuren opbouwen die je na de crisis moet inhalen. Je kunt je werkgever wijzen op de NOW-regeling.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.