Alle informatie over de NOW 3.0

15-09-2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 9 maanden t/m 30 juni 2021, verdeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. Naar verwachting wordt de regeling opengesteld per 16 november 2020 met terugwerkende kracht per 1 oktober.

Het doel van de regeling blijft het zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Duidelijk is dat alle werkgelegenheid immers niet behouden kan worden. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste punten op een rij:

 

De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

Naast een verlening van de NOW verlengt het kabinet meer maatregelen uit het eerste en tweede steunpakket om ondernemers door de corona crisis heen te helpen, zoals bijvoorbeeld de TOZO.

Ook komt er een aanvullend sociaal pakket dat 4 pijlers kent:

  1. Regionale mobiliteitsteams

Er worden regionale mobiliteitsteams opgezet. In de ondersteuning worden 3 fases onderscheiden:

 

2. Jeugdwerkloosheid

In aanvulling op het eerste speerpunt, gericht op jeugdwerkloosheid, wordt jongeren begeleiding geboden naar vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen jongeren langer op school blijven en worden de baankansen groter.

3. (Om)scholing en ontwikkeling

In het kader van het sociaal pakket wordt ondersteuning en begeleiding geboden bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden er maatregelen genomen die betrekking hebben tot de financiering van bij- en omscholing. Het gaat om o.a.:

 

4. Tegengaan van armoede en problematische schulden

Om mensen met problematische schulden te ondersteunen en een stapeling van armoede en kwetsbaarheden te voorkomen, gaat het kabinet een Waarborgfonds in het leven roepen. Dit wordt gedaan om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen.

Hoe de invulling van dit sociaal pakket er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit zal binnenkort gepresenteerd worden.

Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele informatie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Vanwege de tweede Corona golf en de aangescherpte maatregelen, heeft het Kabinet besloten om de voorwaarden van NOW 3.0 in de tweede en derde tranche ongewijzigd te laten. Wel is het vergoedingspercentage verhoogd van 80% naar 85%.

Op 27 mei 2021 heeft het Kabinet besloten om de NOW met nog eens drie maanden te verlengen tot en met 30 september. De vergoedingspercentages onder NOW 4.0 blijven gelijk.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.