‘Hoofdbestuurders essentieel voor binding leden en dagelijks bestuur’

16-10-2020

Met nieuw elan de toekomst in. Voorzitter Dick Koerselman is helder over de ambitie van de vereniging FNV Horecabond én de sectoren. “Daar hoort een andere rol van het hoofdbestuur bij.” Nog tot eind van de maand kunnen leden zich kandidaat stellen. Wat staat hen te wachten als ze verkozen worden?

In een tijd die onvergelijkbaar is met elk ander tijdperk in horeca, catering en recreatie vervullen de nieuwe hoofdbestuurders - FNV Horecabond zoekt er zeven - een belangrijke rol. “Zij zijn voor Esther de Jong (secretaris-penningmeester) en voor mij nadrukkelijk sparringpartner”, vertelt Koerselman. “Zij werken immers in de sectoren, als hoofdbestuurder zijn zij een van de werkende collega’s van de leden in de sector, zij kennen als geen ander de actuele stand van zaken.”

Dat sparringpartnerschap gaat zelfs verder, geeft hij aan. “De hoofdbestuurder met de portefeuille Arbeidsvoorwaarden & Pensioen zou ik zelfs mijn maatje willen noemen. Aan hem of haar kan ik mijn ideeën toetsen.”


Dick Koerselman, voorzitter FNV Horecabond

Advies

En zoals dat altijd omschreven staat in vacatureteksten: de vrijwillige hoofdbestuurders voorzien de tweekoppige fulltime dagelijks bestuurders gevraagd en ongevraagd van advies. “Dat betekent dat je gedachten moet hebben over waar het heen moet met de vereniging en met de sectoren”, benadrukt Koerselman.

“Maar het is meer dan dat. De bestuurders hebben ook een belangrijke rol als toezichthouder op de vereniging en de koers. Daarvoor wordt een beroep gedaan op hun grote kennis van de sector waar ze uit komen.”

Portefeuilles

Vandaar dat van de zeven nieuw te werven bestuurders er drie nadrukkelijk een profiel hebben: “We hebben drie portefeuilles benoemd: Financiën, Vereniging & Actieve Leden, Arbeidsvoorwaarden & Pensioen, daarnaast zijn er vier bestuursleden met voorlopig een algemene portefeuille.”

De turbulentie waarin de sectoren zich nu bevinden, raakt ook het bestuur van de vereniging. “De frequentie waarin je elkaar opzoekt is hoger dan normaal en nu ook vaak digitaal. En ik kan me zo voorstellen dat als ik een maatje heb op mijn portefeuilles, dat ik die vaker op zoek”, erkent de voorzitter het beroep dat op de bestuurders wordt gedaan.

Bepaal mede de koers

Het besturen is ook een serieuze verantwoordelijkheid. “Als bestuurder bepaal je mede de koers”, geeft hij aan. De band met de leden komt daarin telkens terug, iets dat ook blijkt uit de manier waarop beslissingen worden genomen. “Beleidsbeslissingen toetsen we aan het ledencongres en aan werkers in het veld. Het is een vereniging voor en zeker ook door de werkers in de sectoren. Wij voeren de missie uit van de mensen uit de sector. Het is daarom fijn om deze beslissingen met de hoofdbestuurders, die geworteld zijn in de sectoren, door te nemen. Hoofdbestuurders zijn essentieel voor de binding tussen de leden en het dagelijks bestuur.”

Kandidaat stellen?

Tot en met vrijdag 30 oktober kunnen leden zich kandidaat stellen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat er vervolgens gebeurt als je dat doet, kun je lezen in dit document.

Waarom stemmen?

Tot slot: Waarom moeten leden stemmen? “Hoofdbestuurders moeten daar zitten met draagvlak. Dus is het van belang dat ze verkozen worden door de algemene ledenvergadering, dat is het congres. Ik nodig ieder lid uit daarbij fysiek of digitaal aanwezig te zijn en zijn of haar stem uit te brengen.”

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.