Toch nog onderhandelingsresultaat cao recreatie 2022-2023

10-03-2022

FNV Recreatie, CNV Vakmensen en HISWA-RECRON hebben toch nog overeenstemming bereikt over een nieuwe cao recreatie voor heel 2022 en 2023. De lonen stijgen in totaal met 7%. De jeugdlonen worden verhoogd met 5%. Daarbij wordt de zondagtoeslag uitbetaald en is er aandacht voor rouwverlof en lidmaatschap bij een vakbond. Een mooi resultaat waar de sector in deze tijd behoefte aan heeft.

De precieze cao-teksten en loontabellen worden nu uitgewerkt en zijn later beschikbaar. Partijen zullen dit onderhandelingsresultaat nu formeel voorleggen aan hun leden volgens hun eigen procedures.

Hobbelige weg cao proces

Het proces om te komen tot een nieuwe cao recreatie ging niet zonder slag of stoot. Met name over het onderdeel loon was veel discussie. Een eerder eindbod van de werkgevers werd afgewezen door de achterbannen van de vakbonden. Hierna zijn werkgevers verzocht met een beter loonbod te komen, dat geresulteerd heeft in een onderhandelingsresultaat waar beide partijen tevreden mee zijn.

Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie: “Afgelopen maanden hebben we veel overleg met de recreatiewerkgevers gehad om te komen tot een nieuwe cao voor de recreatiebranche. Het was een hobbelige weg naar dit uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Maar met dit resultaat hebben we een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden met een passende loonsverhoging. Ik ben tevreden over het onderhandelingsresultaat, dat we met een positief advies aan onze leden zullen voorleggen.”

De belangrijkste behaalde resultaten zijn:
 

 • een looptijd van 2 jaar (1-1-2022 tot en met 31-12-2023);
 • loonsverhoging:
  - 4% per 1 - 4 – 2022
  - 2% per 1 - 1 – 2023
  - 1% per 1 - 7 – 2023;
 • verhoging jeugdschalen per 1-1-2022: 5%;
 • opname 0-urencontracten voor hulpkrachten in cao;
 • verkorting termijn van 4 dagen naar 24 uur voor 0-urencontracten o.b.v. art. 7:628a lid 4 BW;
 • zondagtoeslag: uitbetalen (compensatie in tijd op verzoek van werknemer);
 • uitkering UWV tijdens geboorteverlof aan te vullen tot 100% middels uitbetaling overuren of uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen;
 • Regeling vervroegde uittreding (RVU): als inspanningsverplichting opnemen in cao, vooruitlopend op sectoranalyse;
 • evaluatie jaarurennorm contract ;
 • onderzoek naar consignatievergoeding in 2022;
 • per 1-1-2023 vervallen minuren aan einde referteperiode, tenzij compensatie door toedoen werknemer niet mogelijk was;
 • aandacht voor rouwverlof (nader uit te werken);
 • aandacht voor lidmaatschap vakbond (nader uit te werken).

 

Hoe nu verder?

Binnenkort ontvangen onze leden per e-mail een stemlink, waarin jij kunt laten horen wat jij vindt van dit onderhandelingsresultaat. Iedereen mag stemmen, ook niet-leden. Maar de stemmen van leden tellen doorslaggevend mee voor het eindresultaat. Houd je mailbox in de gaten!

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.