Nieuw pensioenstelsel

19-04-2023

Hoe ziet je pensioen er in de toekomst uit? Het kabinet werkt de komende jaren samen met pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Dit leidt tot een nieuw pensioenstelsel. De pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie gaat door het nieuwe pensioenstelsel ook veranderen.

Waarom het nieuwe pensioenstelsel nodig is 

Het nieuwe pensioenstelsel past beter bij onze maatschappij en arbeidsmarkt. We veranderen vaker van baan of werken voor onszelf. Ook worden we steeds ouder, dus is er meer geld voor pensioen nodig. Pensioen is in het nieuwe stelsel directer gekoppeld aan de economie. Zo kunnen pensioenen eerder meestijgen als het goed gaat. Maar, eerlijk is eerlijk, ze kunnen ook eerder dalen als het slecht gaat.

Dit blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel

De sterke punten uit het huidige stelsel blijven behouden: je krijgt pensioen zolang je leeft en je krijgt nog steeds AOW.

De sterke punten blijven behouden


Dit verandert er in het nieuwe pensioenstelsel 

In het nieuwe stelsel is het minder zeker hoeveel pensioen je kunt verwachten. Je pensioen kan namelijk eerder omhoog of omlaag gaan.

Duidelijker hoeveel geld je inlegt

Het wordt duidelijker hoeveel geld je voor je pensioen inlegt maar minder zeker hoeveel pensioen je daarvoor kunt verwachten. Met je ingelegde premies bouw je straks geen pensioen op, maar een kapitaal. Dat kapitaal beheren en beleggen wij voor je. Dit kapitaal is jouw pensioenpot. Als je met pensioen gaat, koop je hiermee een pensioenuitkering bij ons aan.

Je pensioen beweegt mee met de economie

Je pensioen beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat.

Ieder jaar maken we een inschatting van je pensioen

Je ziet straks het bedrag dat voor je pensioen beschikbaar is: jouw pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het bedrag dat je later kunt verwachten. Daarnaast zie je een inschatting van jouw pensioenpot als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.  

Eenmalig bedrag op je pensioendatum opnemen

Je kunt op je pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen opnemen. Bijvoorbeeld voor het afbetalen van je hypotheek, een verbouwing of een wereldreis. Dit kan als ‘Wet bedrag ineens’ ingaat. 

Partnerpensioen wordt maximaal 50% van je salaris

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. Deze regeling wordt nog uitgewerkt. Maar hij gaat er waarschijnlijk als volgt uitzien: 


Planning nieuw pensioenstelsel 

Je wilt weten wat de planning van het nieuwe pensioenstel is. Hieronder zie je welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen.

2019-2021: Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’.
2021: Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Hierdoor kan er nog wat veranderen. Hier gaat het kabinet over. Deze stap heeft wat vertraging opgelopen.
2022: 
  • Werkgevers en vakbonden nemen (waarschijnlijk) een besluit over het type pensioenstelsel. Daarna starten we als het pensioenfonds met het concreter uitwerken. Hierbij is belangrijk dat de nieuwe regeling uitvoerbaar en uitlegbaar en dat alle groepen deelnemers zich evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
  • Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in.
juli 2023: De Wet toekomst pensioenen of een aantal onderdelen gaat in. De werkgevers en de vakbonden maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen de werkgevers en de vakbonden hierbij. 
Uiterlijk 2027: Onze nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in. Maar eerder mag ook.

 

Meer informatie vind je op de website van Pensioenfonds Recreatie.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.