Hier moet je op letten bij het oprichten van een OR

Iedere organisatie met ten minste 50 medewerkers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De oprichting van een OR is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Maar ook als medewerker kun je hier zelf het initiatief toe nemen.

FNV Recreatie kan medewerkers van hulp en advies voorzien bij het oprichten van een OR. Indien nodig kunnen wij in gesprek gaan met je werkgever als je werkgever geen OR wilt oprichten.

(Voorlopige) reglementen

Als een OR wordt opgericht moet er een voorlopig reglement worden opgesteld dat de werkwijze en verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad regelt. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dient de vakbond te worden gehoord over het voorlopig reglement van de OR.

De inhoud van het reglement moet voldoen aan bepaalde eisen uit de WOR. Er is echter wel ruimte om het reglement zo op te stellen dat het past binnen jouw bedrijf. Het modelreglement van de SER of de online tool 'OR-reglement op maat' bieden een goede houvast bij het opstellen van een voorlopig reglement. Zij vertalen de eisen uit de wet het beste naar de praktijk.

Personeelsvertegenwoordiging

Ondernemingen met ten minste 25 medewerkers zijn verplicht op basis van de cao recreatie een PVT in te stellen. Heeft een bedrijf 10 tot 25 medewerkers dan bestaat deze verplichting ook als de meerderheid van het personeel daarom vraagt.

Meer informatie over het oprichten van een OR of een personeelsvertegenwoordiging vind je in de informatiebrochure.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.