Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

26-03-2020

De sluiting van veel vakantieparken en andere recreatielocaties heeft een enorme invloed op iedereen die in de recreatie werkt. Hieronder geven we vier situaties waarin we uitleggen wat het betekent voor medewerkers in de recreatie met een vast contract, contract voor bepaalde tijd, flexitime-contract en voor zzp’ers. 

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Kim. Zij is frontoffice-medewerker en heeft een vast contract voor 38 uur per week. Sinds 16 maart 2020 zit Kim thuis, omdat het park (wat geen seizoenbedrijf is) gesloten is, in ieder geval tot en met  28 april. Kim blijft loon ontvangen van haar werkgever.

Compensatie in vrije tijd
Haar werkgever kan Kim vragen om haar opgebouwde compensatie-uren op te nemen voor de uren die zij de komende tijd niet werkt. Heeft zij niet genoeg compensatie-uren, of helemaal geen compensatie-uren, dan bouwt zij minuren op die zij op een later moment moet inhalen. Zij moet zich natuurlijk wel beschikbaar blijven houden voor werk. Als Kim nog minuren heeft terwijl haar arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet haar werkgever kijken of zij nog extra ingezet kan worden om de minuren in te halen. Lukt dat niet, dan komen de minuren te vervallen.

Wanneer de werkgever van Kim in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, dan vindt er geen verrekening van de uren plaats en blijven de opgebouwde compensatie-uren gewoon staan totdat de maatregelen van het Kabinet zijn opgeheven en het park waar Kim werkt weer gewoon geopend is.

Vakantiedagen
Kims werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Kim is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Kim haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, zoals schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Kims werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Kims werkgever een aanvraag indienen voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Kim krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald. Op het moment dat haar werkgever gebruikmaakt van de NOW, kan Kim niet ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen.

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een flexitime-contract hebt?

Petra heeft een vast contract als flexitimer met een gegarandeerde arbeidstijd van minimaal 15 uur per week. Petra werkt al ruim drie jaar op een recreatiepark. Sinds 16 maart 2020 zit Petra thuis, omdat het park (wat geen seizoensbedrijf is) gesloten is, in ieder geval tot en met 28 april. Petra is werkzaam op basis van een onregelmatig urenpatroon. Er waren perioden dat Petra veel meer werkte dan de minimaal gegarandeerde arbeidstijd en de laatste 3 maanden werkte ze zelfs gemiddeld 20 uur per week.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Petra’s werkgever een aanvraag indienen voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Petra krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald. Omdat Petra heel onregelmatig werkt en daardoor ook een hoger loon ontvangt dan wat zij minimaal op grond van de 15 uur per week behoort te ontvangen, betaalt haar werkgever het loon door, op basis van het gemiddeld aantal uren dat Petra de voorafgaande 52 weken heeft gewerkt. Petra heeft in het jaar voorafgaand gemiddeld 18 uur per week gewerkt en ontvangt dan ook van haar werkgever het loon op basis van 18 uur per week werken.

Plus- en minuren
Haar werkgever kan Petra vragen om haar opgebouwde plusuren op te nemen voor de uren die zij de komende tijd niet werkt. Heeft zij niet genoeg plusuren, of helemaal geen plusuren, dan bouwt zij minuren (max 50% van de overeengekomen arbeidstijd per maand) op die zij op een later moment inhaalt. Als Petra nog minuren heeft terwijl haar arbeidsovereenkomst eindigt dan moet haar werkgever kijken of zij nog extra ingezet kan worden om de minuren in te halen. Lukt dat niet, dan komen de minuren te vervallen.

Wanneer de werkgever van Petra in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, dan vindt er geen verrekening van plus- en minuren plaats en dient het saldo van Petra haar plusuren dan wel minuren te blijven staan totdat de maatregelen van het Kabinet zijn opgeheven en het recreatiepark waar Petra werkt weer gewoon geopend is.

Vakantiedagen
Petra’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Petra is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Petra haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, zoals schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Petra’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Mark heeft een jaarcontract voor 24 uur per week. Zijn contract loopt af op 1 juni 2020. Hij zit nu thuis, omdat het vakantiepark (wat geen seizoensbedrijf is) gesloten is. Mark blijft vooralsnog loon ontvangen van zijn werkgever.

Plus- en minuren
Marks werkgever kan hem vragen om zijn opgebouwde plusuren op te nemen voor de uren die hij de komende tijd niet werkt. Heeft hij niet genoeg plusuren, of helemaal geen plusuren, dan bouwt hij minuren op die hij op een later moment inhaalt. Als Mark nog minuren heeft terwijl zijn arbeidsovereenkomst eindigt dan moet zijn werkgever kijken of hij nog extra ingezet kan worden om de minuren in te halen. Lukt dat niet, dan komen de minuren te vervallen.

Wanneer de werkgever van Mark in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, dan vindt er geen verrekening van plus- en minuren plaats en dient het saldo van Mark zijn plusuren dan wel minuren te blijven staan tot het einde van zijn dienstverband of eerder als de maatregelen van het Kabinet zijn opgeheven en het recreatiepark waar Mark werkt weer gewoon geopend is.

Vakantiedagen
Marks werkgever kan hem ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij hij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Mark is dat niet het geval. Hij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre hij samen met zijn werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Mark zijn gewone werkzaamheden niet kan doen, kan zijn werkgever hem wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat zijn werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij hem van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet zijn werkgever hem voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Marks werkgever een aanvraag indienen voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt zijn werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Mark krijgt zijn loon gewoon voor 100% doorbetaald. Op het moment dat zijn werkgever gebruikmaakt van de NOW, kan Mark niet ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen.

4. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

Brian heeft lange tijd in loondienst in de horeca en recreatie gewerkt, maar is sinds een paar jaar zzp’er. Zijn agenda voor de komende maanden zag er goed gevuld uit, maar is plotseling helemaal leeg door de coronacrisis.

Vangnet voor zzp’ers in financiële nood
Het kabinet heeft besloten om een tijdelijke, versoepelde regeling in te stellen om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit betekent dat Brian voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning kan krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen van Brian aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden en geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. De uitwerking van de regelgeving is nu bezig en kan dus nog gaan wijzigen. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Recreatie is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.