Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

22-12-2021

De coronacrisis heeft tot gevolg dat je wellicht minder werkt dan dat je normaal zou werken of je wordt ingezet op een andere locatie dan waar je normaal werkt. Hieronder geven we vier situaties waarin we uitleggen wat het betekent voor medewerkers in de recreatie met een vast contract, contract voor bepaalde tijd of flexitime-contract.

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Kim. Zij is frontoffice-medewerker bij een niet-seizoensbedrijf en heeft een vast contract voor 38 uur per week. Sinds de Coronacrisis werkt Kim veel minder uren.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Kims werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Kim krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Compensatie-uren
Kim bouwt geen minuren op omdat zij nu minder werkt. Haar werkgever mag haar wel vragen om evt. eerder opgebouwde compensatie-uren op te nemen. Kim kan echter niet verplicht worden om reeds opgebouwde compensatie-uren in te leveren. Haar werkgever kan immers een beroep doen op de NOW en wordt zodoende gecompenseerd voor de niet gewerkte uren. Compensatie-uren worden normaal gesproken binnen 6 maanden na de referteperiode waarin ze zijn opgebouwd toegekend in vrije tijd, of als dat niet mogelijk is moet Kim haar werkgever deze uren in de zevende maand volgend op het einde van de referteperiode uitbetalen. Zie art. 15 cao recreatie.

Let op: als Kim in een seizoensbedrijf zou werken, dan bouwt zij wel minuren op omdat zij nu minder werkt dan haar contracturen. Het aantal minuren bedraagt maximaal 114 uur per referteperiode. Deze minuren worden normaal gesproken verrekend met evt. opgebouwde plusuren of moeten op een later moment ingehaald worden. Zie ook art. 15 van de cao recreatie. Als Kim’s werkgever in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, vinden wij het niet terecht als zij deze minuren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. De opgebouwde plusuren van vóór de crisis blijven staan. Als Kim nog minuren heeft terwijl haar arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet haar werkgever kijken of zij nog extra ingezet kan worden om de minuren in te halen. Lukt dat niet, dan komen de minuren als die ontstaan zijn door het Corona virus en Kim wel beschikbaar was om haar te werk te doen, voor risico van de werkgever.

Vakantiedagen
Kims werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Kim is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Kim haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, zoals schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Kim mag dit werk in principe niet weigeren. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Kims werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over NOW 5 ?

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een flexitime-contract hebt?

Petra heeft een vast contract als flexitimer met een gegarandeerde arbeidstijd van minimaal 15 uur per week. Petra werkt al ruim drie jaar op een recreatiepark in een niet- seizoensbedrijf. Sinds de Coronacrisis werkt Petra veel minder uren. Petra is werkzaam op basis van een onregelmatig urenpatroon. Er waren perioden dat Petra veel meer werkte dan de minimaal gegarandeerde arbeidstijd en de laatste 3 maanden werkte ze zelfs gemiddeld 20 uur per week.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Petra’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Petra krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald. Omdat Petra heel onregelmatig werkt en daardoor ook een hoger loon ontvangt dan wat zij minimaal op grond van de 15 uur per week behoort te ontvangen, betaalt haar werkgever het loon door, op basis van het gemiddeld aantal uren dat Petra de voorafgaande 52 weken heeft gewerkt. Petra heeft in het jaar voorafgaand gemiddeld 18 uur per week gewerkt en ontvangt dan ook van haar werkgever het loon op basis van 18 uur per week werken.

Plus- en minuren
Petra bouwt minuren op omdat zij minder werkt dan haar contracturen. Deze minuren worden normaal gesproken verrekend met evt. opgebouwde plusuren of zij moeten op een later moment ingehaald worden (max 50% van de overeengekomen arbeidstijd per maand). Zie ook art. 15 van de cao recreatie. Als Petra’s werkgever in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, vinden wij het niet terecht als zij deze minuren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. De opgebouwde plusuren van voor de crisis blijven staan.

Als Petra nog minuren heeft terwijl haar arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet haar werkgever kijken of zij nog extra ingezet kan worden om de minuren in te halen. Lukt dat niet, dan komen de minuren als die ontstaan zijn door het Corona virus en Petra wel beschikbaar was om haar te werk te doen, voor risico van de werkgever.

Vakantiedagen
Petra’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Petra is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Petra haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, zoals schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Petra mag dat werk in principe niet weigeren. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Petra’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over NOW 5 ?

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Mark heeft een jaarcontract voor 24 uur per week bij een recreatiepark, een niet-seizoensbedrijf. Zijn contract loopt af op 1 maart 2022.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Mark’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt zijn werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Mark krijgt zijn loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Meerwerk
Mark bouwt geen minuren op omdat hij nu minder werkt. Mark zal moeten nagaan welke afspraken hij over meerwerk heeft gemaakt in zijn arbeidsovereenkomst. Hij kan in ieder geval niet verplicht worden om reeds opgebouwde meerwerkuren in te leveren. Zijn werkgever kan immers een beroep doen op de NOW en wordt zodoende gecompenseerd voor de niet gewerkte uren.

Vakantiedagen
Mark’s werkgever kan hem ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij hij hierover afspraken heeft gemaakt in zijn arbeidsovereenkomst. Bij Mark is dat niet het geval. Hij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre hij samen met zijn werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Mark zijn gewone werkzaamheden niet kan doen, kan zijn werkgever hem wel vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op het park. Mark kan dat werk in principe niet weigeren. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat zijn werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij hem van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet zijn werkgever hem voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over NOW 5 ?

4. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is per 1 oktober 2021 gestopt. ZZP’ers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen tot 1 april 2022 makkelijker een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ). Je bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en je moet voldoen aan de tijdelijk versoepelde voorwaarden.

Houd er rekening mee dat het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder van invloed is op de hoogte van de uitkering. Hoe meer huisgenoten, hoe lager de uitkering. De uitkering hoef je niet terug te betalen.

Meer informatie voor ZZP’ers vind je op www.zzphospitality.nl.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Recreatie is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.