Weinig voortgang in cao-onderhandelingen

29-11-2021

Werkgevers (HISWA-RECRON) en vakbonden (CNV Vakmensen en FNV Recreatie) hebben maandag 15 november jl. voor de tweede keer aan de onderhandelingstafel gezeten om over een nieuwe cao recreatie te praten. Er is echter weinig voortgang geboekt. Partijen hebben nog een lange weg te gaan. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Loon en Looptijd

Werkgevers willen een 2-jarige cao. Werknemers zijn bereid om een cao voor 2 jaar af te spreken, maar dan moeten er materieel en kwalitatieve goede afspraken liggen. Vooralsnog ligt dat er nog niet. Werknemers stellen een looptijd van 1 jaar en een loonsverhoging van een bedrag van € 100 bruto per maand voor iedereen en het toepassen van automatische prijscompensatie (APC) per 1 januari 2022. De APC komt er op neer dat ieder jaar op 1 januari de lonen worden verhoogd. Voor deze verhoging zal de inflatiecijfers in oktober van het voorafgaande jaar als ijkmaand worden toegepast. (De inflatie per 1 oktober 2021 is 3,4%)

Werkgevers hebben een loonvoorstel gedaan van 2 x 2% (1,5% per 1-1-22; 0,5% per 1-10-22; 1,5% per 1-1-23 en 0,5% per 1-10-23) bij een 2-jarige cao.

Op onze andere voorstellen zijn ze maar voor een klein deel tegemoet gekomen. We hebben op het loonbod gereageerd en aangegeven dat we dat mager vinden en daar niet mee terug kunnen naar onze achterban. En daarbij gevraagd om met een beter voorstel te komen. Wij hebben het loonbod van werkgevers op woensdag 17 november jl. met onze cao commissie besproken en hebben van de cao commissie voor de 3de onderhandelingsronde die op donderdag 2 december 2021 zal plaatsvinden een stevig mandaat meegekregen. FNV Recreatie vreest dat we er voorlopig nog niet uit zijn. We liggen nog heel ver uit elkaar.

Vervolg

Het is afwachten als partijen voor de derde keer gaan onderhandelen, of werkgevers met een verbeterde loonbod zullen komen. De cao commissie van FNV Recreatie komt 8 december 2021 weer bijeen om over het verdere vervolg van de onderhandelingen te praten.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.